biuro@zaprojektujzjazd.pl

+48 737 630 993

Powrót na stronę główną

1. Administratorem podawanych danych osobowych jest właściciel portalu Zaprojektuj Zjazd.pl

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna do nawiązania kontaktu i realizacji usługi za pośrednictwem ww. portalu internetowego

 

3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika

 

4. Dane pochodzą od osób, których te dane dotyczą

 

5. Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

 

6. Dane osobowe obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu

 

7. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych

 

8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

 

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Zaprojektuj Zjazd.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji - moje dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT

Klauzula informacyjna RODO w zakresie polityki prywatności serwisu Zaprojektuj Zjazd.pl

Zaprojektuj

Zjazd.pl