biuro@zaprojektujzjazd.pl

+48 737 630 993

Powrót na stronę główną

Powrót na górę artykułu

Decydując się na wersję elektroniczną mapy, możesz mieć ją w kilka dni po złożeniu wniosku na swojej skrzynce e-mailowej. Jak widzisz wybranie mapy na potrzeby projektu zjazdu jest sprawą trywialną. Wykonując tą prostą procedurę masz pierwszy krok za sobą.

Podsumowanie

3. Wypełnione wnioski wraz z załącznikiem graficznym musisz przedłożyć w Starostwie Powiatowym, możesz to zrobić:

 

a)    osobiście

 

b)    za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

c)    elektronicznie za pośrednictwem poczty ePUAP i Profilu Zaufanego

 

 

4. W odpowiedzi na wniosek otrzymasz z urzędu dokument obliczenia opłaty. Na jego podstawie wpłacasz pieniądze na konto podane w tym dokumencie. Cena mapy zasadniczej, zależy od jej wielkości, na potrzeby projektu zjazdu (30 metrów w każda stronę od planowanego zjazdu) to koszt wysokości około 30 złotych. W zależności co wskazałeś we wniosku, mapę otrzymasz w formie elektronicznej i/lub papierowej pocztą.

Porada I: Na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej mapa zasadnicza musi zostać wydana w formie edytowalnej CAD (rozszerzenie .dwg lub .dxf). Dodatkowo możesz zamówić mapę w postaci fizycznej drukowanej, lub elektronicznej PDF. Jeśli nie dysponujesz programem do projektowania np. AutoCAD, wydrukowana mapa przyda Ci się np. do wystąpienia o zezwolenie na lokalizację zjazdu.

 

Porada II: W celu dokładnego zlokalizowania planowanego zjazdu na potrzeby wydania mapy proponuję, abyś do powyższych wniosków załączył prosty plan orientacyjny. Zminimalizuje to możliwość nieporozumień dotyczących obszaru oczekiwanej mapy. Możesz go przygotować w taki prosty sposób:

 

a)    Wchodzisz na stronę Geoportal lub Interaktywną Mapę informacji przestrzennej udostępnianą przez Starostwo i centrujesz widok ekranu na twojej działce.

 

b)   Wykonujesz zrzut ekranu do programu Paint, za pomocą przycisku Print Screen lub Narzędzia Wycinania.

 

c)    W programie Paint rysujesz kółeczko w miejscu planowanego zjazdu i drukujesz obrazek.

2. Oba formularze wypełniamy zgodnie z poniższymi przykładami, wpisując swoje dane osobowe i kontaktowe. Na zielono wskazałem rubryki, które zaznaczamy.

Pobierz formularz P1

Pobierz formularz P

Mapę zasadniczą możesz zdobyć w twoim Starostwie Powiatowym. Jak to zrobić:

 

1. Pobierz aktualny formularz P oraz P1 – najlepiej wprost ze strony twojego Starostwa Powiatowego lub poniżej.

Jak wybrać mapę zasadniczą

Zwykle na potrzeby projektu zjazdu wystarczająca jest mapa zasadnicza. Mapa ta zawiera wszystko co jest niezbędne do prawidłowego zaprojektowania zjazdu, a przede wszystkim: granice ewidencyjne pasa drogowego i działek, krawędzie elementów drogi i ich rzędne wysokościowe oraz wiele innych.

 

Ważne: Mapę zasadniczą należy rozważać zawsze ze stanem faktycznym np. na postawie wizji w terenie lub wykonanych aktualnych zdjęć.

Mapa zasadnicza

W wyjątkowych okolicznościach dla twojego zjazdu wymagana być może mapa do celów projektowych, jedyną drogą jest zlecenie jej wykonania. Taka mapa, to nic innego jak mapa zasadnicza zaktualizowana o stan faktyczny po inwentaryzacji geodety, następnie zgłoszona w Wydziale Geodezji i posiadająca odpowiednią klauzulę. Czas przygotowania mapy do celów projektowych zależy głównie od Urzędu, do którego zostanie złożona po wykonaniu aktualizacji w terenie. Można jednak przyjąć, że trwa to od jednego do dwóch miesięcy i wiąże się z wydatkiem około tysiąca złotych.

 

Porada: Jeśli posiadasz mapę do celów projektowych, bo na przykład potrzebowałeś ją do wniosku o pozwolenie na budowę dla nowego domu, może zostać ona wykorzystana również na potrzeby projektu zjazdu.

Mapa do celów projektowych

Do wykonania projektu zjazdu niezbędna jest mapa. Stanowi ona podkład pod plan zagospodarowania terenu. Wedle aktualnego stanu prawnego po nowelizacji Prawa Budowlanego, budowa lub przebudowa zjazdu nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, bez względu na klasę drogi. W związku z powyższym nie jest konieczne zlecanie wykonania mapy do celów projektowych, a wystarczająca jest mapa zasadnicza, o którą możesz wystąpić samemu do Starostwa Powiatowego.

Jakiej mapy potrzebujesz

10 marca 2022 roku

Podkład mapowy pod projekt zjazdu

Zaprojektuj

Zjazd.pl